Sinds 2019 neemt ABZ De Samenwerking tweewekelijks vers grasmonsters bij deelnemende melkveehouders. Diezelfde dag worden de monsters geanalyseerd door het LG Lab in Haastrecht en ontvangt de veehouder de uitslag. Zo kunnen melkveehouders razendsnel sturen in hun rantsoen, met een hogere benutting als resultaat.

“Er is nog veel te winnen op gebied van weidegang en benutting van vers gras. Het Vers Gras Abonnement is daar een goede ondersteuning voor”, aldus Bart Peek, Vers Gras coördinator bij ABZ De Samenwerking. “Met deze service voorzien we de veehouders van helder inzicht zodat ze met de juiste informatie de beste keuzes kunnen maken. Daarom bieden we naast digitale resultaten ook extra praktische overzichten en tools aan. Zo kunnen de deelnemers zelf goed inschatten hoe de verhouding van hun rantsoen moet zijn.”

Constante ontwikkelingen

Actuele data helpen de melkveehouder in te spelen op wat er daadwerkelijk aan waarden gemeten is op zijn perceel. Zo ontvangt hij de resultaten (drogestof %, VEM, ruw eiwitgehalte, suikergehalte, NDF-gehalte, NDF-verteerbaarheid en ruw asgehalte) van ieder monster via Whatsapp. Daarnaast krijgt hij een wekelijks overzicht via de mail met de gemiddelden, opgesplitst per groep en verdeeld tussen weiden, zomerstalvoeren en maaien. Bart Peek: “Dit jaar hebben we weer meer manieren om de informatie te presenteren om de veehouders nog beter te ondersteunen. Het blijft constant in ontwikkeling.”

WeideDashboard

Dat blijkt. Het WeideDashboard, op de website van ABZ De Samenwerking, wordt constant voorzien van de wekelijkse gemiddelden. Naast de huidige waarden van onder andere de graskwaliteit en eiwitpercentages, melden ze ook de verwachte grasgroei van aankomende week.

Inzichtelijke bedrijfsvoering

Cor Rijneveld, veehouder en deelnemer van het eerste uur: “Die informatie is net zo belangrijk als van het abonnement zelf omdat je vooruit moet kunnen kijken als je gaat beweiden. Voor de deelname was mijn vers gras dé onbekende factor en ik liep soms achter de feiten aan. Ik ben nu veel bewuster bezig met het verse gras. Daardoor kan ik gerichter krachtvoer inzetten.”

Bart Peek (links) en melkveehouder Cor Rijneveld

De grip die Cor op zijn bedrijf heeft sinds de deelname weegt ruimschoots op tegen de kosten. “Doordat we zo intensief bezig zijn met de gegevens krijg ik veel sneller inzicht, met name in de ureumwaarde. Ik hoef daar nu geen dagen meer op te wachten waardoor ik sneller kan bijsturen. Dat extra inzicht motiveert om het beter te doen. Daar vind ik arbeidsvreugde in. Probeer het zelf maar en je zult versteld staan hoeveel meer praktisch inzicht je krijgt van je bedrijf. Meten is immers weten!”

Bekroond met de Agribusiness Award

Het meten van de samenstelling van vers gras is met het LG Lab letterlijk in een koffertje gestopt. Met de door Limagrain zelf ontwikkelde infraroodapparatuur kunnen veehouders zo op locatie bediend worden met waardevolle data over hun graskwaliteit. Dat helpt om eigen eiwit beter te benutten, in het rantsoen efficiënter te voeren en uiteindelijk meer melk uit eigen gras te halen. Voor de bijdrage die het mobiele lab daarmee aan het terugdringen van de stikstofuitstoot levert, kreeg Limagrain in 2020 de Agribusiness Award uitgereikt. Via ABZ De Samenwerking en andere LG dealers is de vers grasservice voor veehouders beschikbaar. Meer weten? Vraag het ons >>

Het mobiele NIR-lab van LG in actie met vers gras analyse. Binnen 8 seconden rolt de analyse eruit.