Bij melkveehouder Jan Nieuwenhuizen in Zevenhoven (ZH) is donderdag 19 april de eerste snede gras gemaaid. Er stond tussen de 3,5 en 4,5 ton gras met een topkwaliteit op zijn percelen, die hij maait voordat het gras stengeliger wordt en de kwaliteit daalt.

Nieuwenhuizen streeft naar topprestaties in alle facetten van zijn melkveebedrijf: de fokkerij, melkproductie én de ruwvoerteelt. Want: "Goed ruwvoer is de basis voor een topproductie." In zijn geval de afgelopen 2 jaar zo'n 12.500 kg melk per koe. 

20 ton gras per hectare

Dit jaar streeft Jan naar een opbrengst van 20 ton ds van zijn percelen, ingezaaid met LG HAVERA 7. Het gras is bemest met drijfmest, verdund met flink wat water voor een goede benutting. Jan maait op donderdag 19 april, schudt en harkt de volgende dag en zaterdag 21 april gaat het de kuil in. Hij houdt een stoppellengte aan van ruim 7 cm, met als doel over ongeveer 4 weken opnieuw een mooie snede te maaien.