Eind januari zijn we vanuit onze fabrieken in Frankrijk gestart met het leveren van de eerste vrachten maiszaad. Op de foto's het lossen van een lading LG 31.211 bij het depot van ForFarmers in Geesteren.  De rassenkeuze 2019 staat vooral in het teken van vroegrijpe rassen en een toenemende belangstelling voor de organische coating Starcover.

De voorbereidingen voor het nieuwe maïsseizoen zijn in volle gang. In de rassenkeuze valt op dat telers massaal kiezen voor vroegafrijpende maisrassen en dat veel telers zaad met onze Starcover zaadcoating kiezen. 

Wetgeving

Dat heeft alles te maken met de veranderende wetgeving. Telers moeten op zand- en lössgronden uiterlijk 1 oktober hun vanggewas zaaien en gaan dat veelal proberen met vroege rassen. Daarnaast is 2019 het laatste jaar waarin Mesurol en Sonido zijn toegelaten. Veel maistelers willen daarom dit seizoen ervaring opdoen met de biostimulerende zaadcoating STARCOVER.