Om melkkoeien gezond, efficiënt en hoogproductief te houden hebben ze veel energie en eiwit nodig. Snijmaïs is een hele goede energiebron, die we in Nederland zeer efficiënt kunnen telen. Samen met gras geeft dit een ideale basis, die een hoge voerefficiëntie én een gezonde veestapel mogelijk maakt.

Belangrijk is verder te kijken dan alleen de VEM: wat is de werkelijke samenstelling van je ruwvoer? Maak op basis daarvan een optimale verhouding tussen maïs en gras en stuur zonodig bij met bijproducten en krachtvoer. Zo voorzie je het melkvee van voldoende energie, eiwit en structuur voor een gezonde top-melkproductie.

Werkelijke voerefficiëntie

Voerefficiëntie is een nuttig kengetal om op te sturen. Maar let op: vaak zien we de schijnefficiëntie. Een koe met hoge productie lijkt efficiënt, maar als ze daardoor schommelingen in de conditie krijgt en de gezondheid komt onder druk te staan, dan krijg je melkderving die de efficiëntie juist vermindert. Koeien zijn vooral heel efficiënt als ze supergezond zijn, en daarvoor is een goede penswerking cruciaal.

Pens moet werken

Met een goede penswerking heb je zo 90% van een gezonde, efficiënte productie te pakken. Energie, eiwit en structuur zijn de hoofdcomponenten waar je op moet sturen. Als je veel snelle energie voert, moet daar voldoende structuur tegenover staan. Maïs kan wel degelijk bijdragen aan de structuurvoorziening, als je niet te fijn hakselt.

Waar komt de energie vandaan?

Als we in Nederland meer eiwit moeten gaan oogsten om importen te verminderen, waar komt dan de energie vandaan? Als we die moeten importeren ruilen we het ene probleem voor het andere in. Maïs blijft in mijn ogen dé energiebron voor ons melkvee, die ook nog eens heel goed scoort qua CO2- en methaanuitstoot.

Bekijk hier de aanbevolen maisrassen voor dit seizoen >>

Bron: Willem van Laarhoven, senior adviseur bij Valacon BV