Met 170 stuks melkvee op 90 hectare kleigrond zit Bart de Kruijf ruim in het ruwvoer. Dat betekent echter niet dat hij zijn grasland verwaarloost. “Ik wil zoveel mogelijk melk produceren met zo weinig mogelijk krachtvoer en bijproducten. Dat lukt alleen met veel ruwvoer van topkwaliteit.”

“Van mijn grasland streef ik naar een hoge grasopbrengst met een hoge VEM, veel eiwit en een goede verteerbaarheid. Zo krijgen we met beweiden en met graskuil zoveel mogelijk voederwaarde in de koe. Als de voederwaarde en benutting top zijn, hoef ik minimaal bij te sturen met krachtvoer.”

Tijdig vernieuwen

Die hoge opbrengst en voederwaarde realiseert De Kruijf met goed graslandbeheer. “De zode moet optimaal zijn. We houden het grassenbestand dus goed in de gaten. Onkruid bestrijden we en als het aandeel kweek of slechte grassoorten te hoog wordt, gaan we vernieuwen.” In de praktijk worden de percelen gemiddeld na zeven jaar vernieuwd, ingegeven door de staat van de zode.

Kostenpost

Graslandvernieuwing ziet de veehouder stellig niet als kostenpost. “Elke kilogram gras die je laat liggen met slecht grasland en het extra krachtvoer om dat te compenseren is een kostenpost! Als je het zo bekijkt heb je vernieuwen heel snel terugverdiend, daarna levert het juist geld op.”

Bart de Kruijf kiest bij het vernieuwen van zijn grasland steevast voor het grasmengsel LG Havera 1: “De meeste percelen worden beweid en gemaaid, dat gaat met Havera 1 heel goed. Het is smakelijk, energierijk gras waar we goed van kunnen melken.”

Schothorst: Graslandvernieuwing binnen 2 jaar terugverdiend

De Kruijfs praktijkervaring wordt ondersteund door voederonderzoeken verricht door Schothorst Feed Research. Uit een tweejarige opbrengst- en voederwaardebepaling van nieuw ingezaaid LG HAVERA grasland versus 5 jaar oud bestaand grasland, bleek dat het nieuwe gras 3.300 kg droge stof en ruim 3.600 kVEM per hectare meer opbrengt. De kosten van vernieuwen zijn daardoor binnen 2 jaar terugverdiend, nog los van de extra melkopbrengst (tot 1,4 liter extra) die het beter verteerbare nieuwe gras oplevert.