Bij het begeleiden van studiegroepen en melkveebedrijven zien we een enorme variatie in het kengetal ‘meetmelk uit eigen voer’. Waar sommige veehouders met 15.000 kg melk/ha 8.000 kg melk uit eigen voer produceren, is dat bij anderen 4.000 kg. Meer meetmelk uit eigen ruwvoer verlaagt de voeraankopen en daarmee de kostprijs.

Veel melk produceren uit eigen ruwvoer begint natuurlijk bij een optimale ruwvoerteelt. Streef daarbij niet naar een maximale voerproductie, maar naar een optimale voerproductie: zo veel mogelijk ruwvoer telen dat het beste past in je rantsoen en daarom optimaal benut wordt. Heel veel eiwit van eigen land halen, maar dat vervolgens niet allemaal benutten, zorgt bijvoorbeeld voor extra verliezen.

Redeneren vanuit het rantsoen

Dat is een wezenlijk andere doelstelling dan zoveel mogelijk voer telen. Kijk naar wat je in jouw rantsoen precies nodig hebt en stuur daar op in je ruwvoerteelt. Als je dan ook je teelt goed aanpakt en voerverliezen beperkt, stijgt je benutting en melkproductie uit eigen voer. Dat levert niet alleen een veel hoger rendement, het helpt ook kringlopen sluitend te maken.

Bij een stijging van 4.000 naar 8.000 kg melk/ha uit eigen voer, dalen je voerkosten met € 400 tot € 500 per hectare!

Kringlopen sluiten

Deze strategie sluit naadloos aan bij de richting waarin de Nederlandse veehouderij onder invloed van de maatschappij, politiek en zuivelindustrie beweegt. De KringloopWijzer maakt het sluiten van kringlopen inzichtelijk en dit wordt steeds meer beloond. In de toekomst kan het daarnaast zorgen voor meer ontwikkelmogelijkheden.

In 2019 meer voer van eigen land halen?

Bron: Limagrain Nederland en Delian Kool, adviseur management en strategie bij PPP-Agro advies.