Steeds meer veehouders doen, al dan niet in samenwerking met akkerbouwers, ervaring op met het telen van eiwitrijke krachtvoervervangers. Het areaal veldbonen zit daardoor flink in de lift. Teeltspecialisten en telers delen graag hun kennis en ervaringen over dit gewas.

LG werkt in een groot Europees veredelingsprogramma aan nieuwe rassen zomer- en winterveldbonen, met een hogere opbrengstpotentie en sterkere ziekteresistenties. Ondertussen krijgen adviseurs en telers de teelt steeds beter in de vingers en nemen de afzetkansen toe. Lokaal geteeld eiwit krijgt een belangrijke rol in veevoeders nu soja-import afgebouwd wordt. Ook in humane voeding groeit de vraag naar lokaal geteeld plantaardig eiwit.

Meer weten over veldbonen? Je vindt alle beschikbare informatie via: