LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

 Mais-vanggewas vernietigen: tips van Robert           Antoon: waarom is mais zo belangrijk?                      Robert: wat levert Starplus jou op?

 Ludwig: Starplus mais & eiwitbenutting                     Patrick: celwandverteerbaarheid snijmais               Waarom het voeren van de pens belangrijk is

 Starplus: meer pensbeschikbaar zetmeel                  Zaai op Zeker met de Maisservice                                 Massale vroegrijpe LG mais hakselsen 2020

 Vier tips voor optimale start maisteelt                        Vier tips voor optimale inzaai mais                                  Vier tips bij het zaaien van mais

 Tips voor het omgaan met droogte                                Veldopkomst mais controleren                                       Oogstmoment bepalen van snijmais

 Drogestofgehalte snijmais bepalen

  Veldbonen zaaien: NL krachtvoer                                  Winterveldbonen | melkveehouder Zijlmans           Oogstmoment veldbonen bepalen

Tundra veldbonen oogsten Nieuwerkerk                    Mengteelt tarwe en veldbonen

 Voederbieten inkuilen                                                           Rialto voederbieten voeren | melkveebedrijf Teurlings Udenhout

  Inzaai HAVERA grassendemo in Bergeijk                    Werking LG lab vers gras                                     9 jaar ervaring met zomerstalvoeren

 Wintergerst 2020: kies virustolerante rassen           Top-4 wintertarwe voor uitzaai 2020                          RGT Reform: de nr. 1 baktarwe van NL

 Chevignon: supergezonde opbrengsttopper           LG Initial: beste verzekering tegen gele roest         LG Cambria: low-input tarwe, hoge potentie

 Bodemupdate: keuze groenbemesting                        Top-4 groenbemesting in 2020

 Nieuwe perspectieven voor winterkoolzaad