WERKVERGUNNING

 

Wanneer uw organisatie bij Limagrain NL BV, SES vander Have of Hazera werkzaamheden komt verrichten, dan is daarvoor altijd een werkvergunning nodig. Wanneer uw organisatie een offerte uitbrengt aan een van bovengenoemde bedrijven, vul dan ook deze werkvergunning in en geef zo duidelijk mogelijk aan hoe u de werkzaamheden denkt te gaan verrichten. Het HSE team van bovengenoemde bedrijven neemt daarna contact met u op om eenduidige afspraken te maken over de veiligheidsmaatregelen.

Download het Excel bestand werkvergunning:

 

> Download onze veiligheidsregels voor externen.