• LG

Het Grutto-weidevogelmengsel is samengesteld met diverse inheemse plantensoorten die van oudsher in de weidevogelbiotoop thuis horen.

Dit mengsel van 10 soorten kruiden creëert de perfecte biotoop voor grutto’s, kieviten en tureluurs.Tussen de kruiden en het halfhoge gras kunnen de vogels een nest maken, schuilen voor roofdieren en voldoende insecten vinden: een veilige en voedselrijke omgeving voor de kuikens.

  • zaai 2 kg grutto-weidevogelmengsel met 30 kg weidegras per hectare. Het grutto-weidevogelmengsel is leverbaar in 1 kg verpakking.
  • ga uit van een uitgesteld maaibeheer tot ergens in de periode 23 mei - 22 juni, of kies voor een combinatie van beweid land en vroeg en laat gemaaid grasland op verschillende data in juni met gebruik van maaitrappen in mei
  • besteed aandacht aan nestbescherming en randenbeheer
  • het gruttomengsel geeft een forse impuls aan de kruidenrijkdom van het grasland
  • informeer bij de lokale ANV naar mogelijkheden voor hectarevergoedingen

Samenstelling:

Gewone hoornbloem
Incarnaatklaver
Cichorei
Smalle weegbree
Kruipende boterbloem
Witte klaver
Rode klaver
Gewone rolklaver
Echte koekoeksbloem
Pinksterbloem