Wanneer de grond het toelaat zijn we weer aan de maisinzaai toe. Na (indien van toepassing) het inwerken van het vanggewas en de bemesting, is de zaaibedbereiding een belangrijke stap naar een geslaagde maisteelt. In dit artikel zie je hoe het moet (en hoe niet). 

Een goed zaaibed is van grote invloed op de beginontwikkeling van je mais. In de praktijk krijgt de zaaibedbereiding echter niet altijd genoeg aandacht. Het perfecte zaaibed voor mais is mooi vlak, los verkruimeld tot aan de zaaidiepte, op lichte grond niet te fijn en op zware grond niet te grof.

In een mooi vlak zaaibed ligt het maiszaad egaal op diepte

 In een goed zaaibed dat voldoende is opgewarmd kan mais vlot kiemen en doorgroeien. Het jonge plantje is dan veel minder kwetsbaar voor schade van schimmels, insecten en vogels.

Een minder goed zaaibed kan voor de volgende problemen zorgen: 

Ritnaaldschade 

De schade veroorzaakt door ritnaalden neemt elk jaar toe. Deze larve van de kniptor boort zich in de stengelvoet en wortels van de jonge mais. Maisplanten blijven hierdoor achter in groei of sterven volledig af. Op LG maiszaad is de zaadbehandeling Starcover Active+ Force verkrijgbaar als bescherming tegen ritnaalden.

Voor een goede werking van Force is een goed zaaibed noodzakelijk! Force heeft een dampwerking tot ongeveer 3,5 - 4cm rond het maiszaadje. Alleen in een strak zaaibed dat niet te diep los en niet te grof is, zal deze dampwerking optimaal beschermen.

In een grof zaaibed zoals hier is de werking van Force beperkt

Vogelschade 

Regionaal zorgen vogels in het beginstadium van maispercelen voor forse schade. Kauwen, roeken, kraaien en duiven zijn vooral uit op de kiem die uit het maiszaadje opkomt. In deze fase is de mais dus kwetsbaar. Vanaf het 5 à 6-bladstadium, meestal zo’n 6 weken na inzaai, zijn de planten te groot en laten de vogels ze normaliter met rust. 

In een goed zaaibed start de mais snel op en duurt de kwetsbare fase minder lang. Ook kunnen vogels de zaden in een strak zaaibed minder gemakkelijk vinden en lostrekken. In een grof zaaibed liggen vaak meer zaden los en onbeschermd.

Vogelschade op kleigrond in 2020

Onregelmatige opkomst

In een goed zaaibed met voldoende temperatuur kiemt mais vlot en komt binnen 10 tot 14 dagen boven. In een heel grof zaaibed is het gevaar in een droog voorjaar dat de mais wel kiemt, maar vervolgens uitdroogt. Ook kan de opkomst zeer wisselend zijn, wat problemen oplevert met het plannen van de onkruidbestrijding.

De opkomst in dit grof zaaibed is zeer wisselend

Minder geslaagde onkruidbestrijding

Ook voor de onkruidbestrijding is het zaaibed van belang. Enerzijds doordat het moment van de onkruidbespuiting beter te plannen is wanneer de mais gelijkmatig opkomt en groeit. Anderzijds omdat grote kluiten in een grof zaaibed zorgen voor ‘parapluwerking’. Onkruiden worden minder goed geraakt doordat ze beschermd worden door de kluiten.

Kortom: redenen genoeg om te zorgen voor een mooi zaaibed! Tip: met ons nieuwe digitale platform Agrility volg je dit jaar of je mais zich goed ontwikkelt. Zo werkt het >>