Akkerbouw > Peulvruchten
Peulvruchten zoals veldbonen en erwten zijn interessante alternatieve eiwitbronnen in zowel de veevo...
Ruwvoerteelt > Veldbonen
Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen he...
veldbonen teeltdossier
Eiwitteelt die rendeert Met een opbrengstpotentie van 1.300 tot 2.250 kg eiwit per hectare met da...
Zelf krachtvoer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig krachtvoer van eigen grond Zelf krachtvoer telen voor melkvee zo...
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
Wintergewassen
Bekijk ons productportfolio in de gewassen: