Akkerbouw > Peulvruchten
Peulvruchten zoals veldbonen en erwten zijn interessante alternatieve eiwitbronnen in zowel de veevo...
Ruwvoerteelt > Veldbonen
Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen he...
veldbonen teeltdossier
Eiwitteelt die rendeert Met een opbrengstpotentie van 1.300 tot 2.250 kg eiwit per hectare met da...
Veldbonen
Veldbonen Steeds meer veehouders doen, vaak ook in samenwerking met akkerbouwers, ervaring op met h...
Veldbonencheck akkerbouw
Veldbonencheck akkerbouw Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laats...
Zelf krachtvoer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig krachtvoer van eigen grond Zelf krachtvoer telen voor melkvee zo...