In slechts vijf maanden moet een maïsgewas zijn opbrengst realiseren. Daarom is het van groot belang dat de plant vanaf het begin ongestoord kan doorgroeien. Zie een zaadbehandeling als een extra verzekering voor een voorspoedige maïsteelt. Een zaadontsmetting beperkt en voorkomt schade door schimmels, insecten en vogelvraat.

Starcover is onze eigen organische biostimulerende zaadcoating, die de wortelgroei stimuleert en nutriënten vrijmaakt. Lees meer over de werking van Starcover >>

Vogelschade

Vogelvraat in maïs wordt voornamelijk veroorzaakt door kraaiachtigen, fazanten en duiven. De schade treedt op vanaf zaaien tot het 2‐bladstadium van de maïs. De vogels pikken de zaden uit de grond, trekken de kiemplantjes uit de grond en eten aan het zaad of eten aan de groene delen van de plant. Vanaf 2020 biedt LG iets nieuws: de LG MaisService. Een combinatie van de unieke zaadbehandeling Starcover-Force 20CS met een gratis zaaizaadverzekering in geval van vogelschade.

Ritnaalden

Van de bodeminsecten is het vooral de ritnaald die schade kan aanrichten in maïs. Ritnaaldenproblematiek komt op ongeveer 10% van het maïsareaal voor en doordat de teelt van maïs steeds meer plaatsvindt in rotatie met grasland, neemt de kans op schade door ritnaalden de laatste jaren sterk toe. Ritnaalden vreten de ondergrondse plantendelen aan waardoor de groei sterk wordt geremd of plantuitval optreedt. Hoe groot de kans op ritnaaldenschade is, is moeilijk in te schatten. De voorgeschiedenis van het maïsperceel speelt hierbij een grote rol.

Fritvlieg

Vooral de larve van de eerste generatie fritvliegen kan veel schade veroorzaken aan de jonge maïsplanten (1 tot 4 bladstadium). De larven dringen de plant binnen en tasten het groeipunt aan. Hierdoor ontstaan misvormingen of vindt plantuitval plaats. Schade door fritvlieg geeft daarnaast in een later stadium vaak aanleiding tot builenbrand, waardoor opbrengstderving optreedt en de smakelijkheid van het gewas afneemt.