Geen grassenmerk is zo diep geworteld in de Nederlandse melkveehouderij als Havera. Na dertig jaar doen de mengsels nog altijd op het hoogste niveau mee, met veel gebruikers van het eerste uur. 

In 1992 stond er hooguit 5 tot 10 procent tetragras in de Nederlandse weilanden. Met de half miljoen hectare die sindsdien in- en doorgezaaid is met Havera, is dat inmiddels meer dan 70 procent. “Boeren hebben de meerwaarde ontdekt, maar wel altijd in combinatie met diploïd gras”, zegt commercieel manager Jos Groot Koerkamp. “Begin jaren '90 had men al door dat door tetra’s de drogestofopname en melkproductie toenamen. De persistentie was echter minder bij langdurige kou of droogte.”

De introductie van Havera met 70% tetra- en 30% diploïde grasrassen bleek een gouden greep. Al snel kwam daar een variant met 15% timothee bij (Havera 4) voor structuur en een vroege eerste (maai)snede, tegenwoordig het meest verkochte mengsel van Nederland.

Vier 30 Havera met ons mee: vraag hier een gratis bloemetje aan >>

Voortdurend upgraden

Veredeling maakt dat tetrarassen qua zodedichtheid en wintervastheid niet meer onderdoen voor diploïden. En in (her)groei, opbrengst en roestresistentie scoren ze duidelijk beter. “Door de mengsels voortdurend te upgraden met de nieuwste rassenlijstrassen ziet de boer die genetische vooruitgang terug in zijn resultaten”, zegt Groot Koerkamp.

“De soortverhouding hebben we overigens nooit veranderd, want juist door de mix blijft het grasaanbod optimaal benut, met behoud van een goede draagkracht.” Inmiddels kan men kiezen uit zeven Havera’s, inclusief een grasklaverweide, 100% maaiweide en speciaalmengsels voor doorzaaien, tijdelijk grasland (rotatie) en structuur.

Afbeelding: het hoogproductieve grasmengsel HAVERA 1 is geschikt voor beweiden en maaien en levert veel, smakelijk gras met een hoge benutting door de koe.

Wetenschappelijk onderzoek

Diverse diervoedingsinstituten deden in de afgelopen 30 jaar onderzoek naar de gras-voorkeur van koeien en het effect op de melkproductie. Elke keer weer noteerden wetenschappers een hogere drogestofopname per dier/dag en meer meetmelk, wat terug is te voeren op het hoofdbestanddeel tetraploïd gras. In de celinhoud van tetra’s zit meer suiker en de celwand is anders van samenstelling, waardoor het gras minder onverteerbare vezels bevat. Het is deze optelsom die leidt tot de hogere opname en voederwaarde.

Aan de slag met Havera gras?