Tot vorig jaar wisten telers hun maiszaad beschermd tegen schimmels, bodemplagen en vraatschade door chemische zaadontsmettingen zoals Thiram, Mesurol en Sonido. Door Europese wet- en regelgeving vallen deze chemische middelen één voor één weg, zonder opvolging van nieuwe varianten. Telers worden zo gestuurd naar het gebruik van organische alternatieven. Nederlandse maistelers schakelen dit jaar al massaal over, zo blijkt uit cijfers van Limagrain Nederland (LG).

Limagrain is in Nederland marktleider in maisrassen met een marktaandeel van ruim 40 procent. ‘Met ons Nederlands kweekprogramma voor snijmais hebben wij al decennia de focus op vroegrijpe snijmaisrassen met een zeer hoge voederwaardeopbrengst. Door de nieuwe vanggewasregels én de enorme vooruitgang in opbrengstpotentie die we hebben geboekt bij (zeer) vroege maisrassen is dit segment in ons land fors gegroeid: van vorig jaar 50, zal het areaal ultravroeg tot vroeg in Nederland dit jaar verder toenemen naar zo’n 60 procent. LG 31.205 is daarin ons grootste ras met ruim 23.000 hectare dit jaar’, verklaart Jos Groot Koerkamp, verkoopleider bij Limagrain.

Pionieren met organische coatings

Het wegvallen van de chemische middelen komt niet uit de lucht vallen. De Europese Commissie zet duidelijk in op vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Om teelten in Europa rendabel te houden zijn we bij Groupe Limagrain daarom jaren geleden al gestart met het ontwikkelen van organische zaadcoatings. ‘Dat heeft geresulteerd in onze Starcover zaadcoating: Een combinatie van een biologische groeiverbeteraar en een levende rhizobiumbacterie die de wortelgroei stimuleert en bodemgebonden nutriënten zoals fosfaat beter opneembaar maakt. Dit zorgt voor vitalere mais die beter beschermd is tegen stressfactoren, zoals droogte, vraatschade en bodemschimmels. Met de toepassing van deze levende biostimulant direct op het zaad zijn we uniek in de markt.’

‘Na de succesvolle introductie op beperkte schaal vorig jaar hebben we dit jaar ruim 40 procent van ons maiszaad behandeld met Starcover. Deze eenheden zijn inmiddels bijna uitverkocht. We kunnen dus stellen dat Nederlandse maistelers overschakelen op organische alternatieven voor zaadontsmetting. De werking van chemie kunnen we niet evenaren, maar we worden als sector toch de organische kant op gedwongen en daar proberen we bij Limagrain telers optimaal in te ondersteunen.’