Tundra winterveldbonen zijn zeer geschikt als krachtvoervervanger voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Gemalen of geplet vormen de eiwit- én zetmeelrijke bonen een hoogwaardig voer. 

Tundra is de meest gezaaide winterveldboon in Nederland en België met goede praktijkresultaten. 

In het GLB gelden winterveldbonen als rustgewas en als eco-activiteit. Mengteelt met granen is hierin ook toegestaan.

De zaaiperiode vanaf half oktober maakt veldboonteelt ook op zware grond goed mogelijk. Winterveldbonen hebben geen koudeperiode nodig, dus inzaai is tot in het vroege voorjaar mogelijk.

Winterveldbonen stoelen fors uit, waardoor minder zaaizaad nodig is. De oogst valt al in augustus, waarna een volgteelt van bijvoorbeeld gras of graan profiteert van de N-nalevering. Mengteelt met wintertarwe is ook mogelijk.

Lees meer in ons teeltdossier veldbonen >>

Veldbonen & zaaizaadgebruik

Bij veldbonen is het gebruik van zelf vermeerderd uitgangsmateriaal (Farm Saved Seed) niet toegestaanLees hier meer over FSS.

De voordelen van winterveldbonen ten opzichte van zomerveldbonen:

  • Gewas stoelt al vroeg zeer fors uit
  • 10 - 15% hogere opbrengstpotentie van eiwit en zetmeel
  • Vroeger oogsten
  • Betere mogelijkheid voor een succesvolle volgteelt

  • Inzaai 8 eenheden / hectare
  • Inzaai vanaf half oktober tot in het vroege voorjaar
  • Zaai voldoende diep: minimaal 8 - 10 centimeter
  • Zorg voor goede bodemstructuur en pH van 5 of hoger
  • Bij voorkeur toepassing van bodemherbicide in het najaar
  • Oogst in augustus