Akkerbouw > Granen
Graanrassen van LG komen voort uit het grootste veredelings- en praktijknetwerk ter wereld. Dit were...
Ruwvoerteelt > Veldbonen
Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen he...
Organische stof verhogen
Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopen...
Aaltjesbeheersing
Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes ...
Over ons
Limagrain Nederland werkt vanuit het Zeeuwse Rilland aan het ontwikkelen en vermarkten van een breed...
Wintergewassen
Bekijk ons productportfolio in de gewassen:  
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
Veldbonencheck akkerbouw
Veldbonencheck akkerbouw Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laats...
Brochures
Al onze productinformatie, rijk geïllustreerd met visie en achtergrondinformatie uit de sector vind ...
EiwitChallenge
Start EiwitChallenge 2023 Op dinsdag 28 februari a.s. gaan we officieel van start met de EiwitChall...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...
Technisch dossier groenbemesting
Keuze van de groenbemester De keuze van een groenbemestingsgewas hangt sterk af van het teeltdoel e...
Inschrijven nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief delen we relevante informatie, direct vanuit ons veredelingsbedrijf, die jou h...
Koolzaad
Meer opbrengstzekerheid met nieuwe koolzaadrassen Goed nieuws voor Nederlandse koolzaadtelers. Vanu...
NKG groenbemesting
Niet kerende grondbewerking (NKG) wordt op steeds meer bedrijven in Nederland toegepast. Een geslaag...
Groenbemesting
Slimme groenbemesting voor elk bouwplan Groenbemesters, vanggewassen en vergroeningsmengsels zijn e...
Relatiedag
GRANENRELATIEDAG 2022 Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze Granenrelatiedagen in Tollebeek ...
Rassenlijsten
Ieder ras dat LG op de Nederlandse markt brengt, wordt uitvoerig onderzocht door officiële instantie...
Carriere
Werken bij Limagrain Nederland  Bij Limagrain Nederland werken we aan de landbouw van morgen. Als v...