Natuurinclusieve landbouw is een hot item in het nieuws. Akkerbouwers en veehouders zien de meerwaarde in van aansluiting zoeken bij de natuur in hun agrarische bedrijfsvoering. Het verduurzamen van de landbouwsector komt ten goede aan de bodem en biodiversiteit – veel voordelen dus! Maar welke toegevoegde waarde heeft agrarisch natuurbeheer voor jou als melkveehouder?

Natuurinclusief boeren in Nederland

In de media wordt er steeds meer aandacht besteed aan diversiteit in de invulling van het polderlandschap. En ook vanuit wetenschappelijke hoek wordt er onderzoek gedaan naar en bewijs geleverd voor de meerwaarde van een divers mengsel op het land in tegenstelling tot een monocultuur. Om diergezondheid en de natuur een boost te geven, is kruidenrijk grasland een echte plus op het melkveebedrijf. Je creëert een rantsoen met extra mineralen en sporenelementen voor je melkvee, waardoor minder supplementen aan het ruwvoer moeten worden toegevoegd. De diversiteit aan planten zorgt voor een veelzijdige bodemstructuur en een divers bodemleven.

Kruidenrijk grasland heeft niet alleen voordelen voor het melkvee, maar ook voor de ondergrondse- en bovengrondse biodiversiteit. De inheemse kruiden en grassen trekken insecten aan, die op hun beurt weer zorgen voor een stijging van de weidevogelpopulatie. De keuze voor kruidenrijk grasland en kleurrijke akkerranden heeft ook invloed op de uitstraling van de agrarische sector richting het grote publiek.

Effectief en vruchtbaar weidevogelbeheer

De provincies hebben zorgplicht voor herstel van de populatie boerenlandvogels en zijn nu dan ook druk bezig met het maken van een actieplan. Niet alleen de provincie, maar ook de boer moet actief aan de slag om de populatie weidevogels in stand te houden. Agrarisch natuurbeheer speelt hierin de hoofdrol. Het inzaaien van kruidenmengsels is een eerste stap om de boerenlandvogel extra te ondersteunen. Het LG Grutto Weidevogelmengsel is samengesteld uit weidegras met 11 bloemen- en kruidensoorten. Dit 100% inheemse mengsel creëert een omgeving, waarin de weidevogel voldoende insecten vindt, schuilt voor roofdieren en gemakkelijk een nest kan maken.

Waarom kiezen voor kruidenrijk grasland?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor het inzaaien van kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland levert extra mineralen en sporenelementen, die de diergezondheid ondersteunen. Dat zie je terug in de samenstelling van de LG graslandkruiden, een 100% inheems mengsel met 17 kruidensoorten, die stuk voor stuk van meerwaarde zijn in het rantsoen qua voedingswaarde, inhoudsstoffen en structuurwaarde. Niet alleen vreten koeien graag kruidenrijk grasland, de vraag vanuit zuivelbedrijven naar duurzame melk neemt toe.