Vanuit het nieuwe GLB en de mestwetgeving worden dit jaar op veel bedrijven bloeiende akkerrandmengsels gezaaid. Deze zijn goed te combineren met de verplichte bufferstroken en leveren als eco-activiteit extra punten op. Let er wel op dat de akkerranden geen nadelige effecten hebben op de hoofdteelt, bijvoorbeeld virusoverdracht.  

Virusoverdracht in hoofdteelt

Er zijn drie verschillende types vergelingsvirussen: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Western Yellow Virus (BMYV) en Beet Chlorosis Virus (BChV). Al deze virussen kunnen overleven op bepaalde (on)kruiden. Verschillende soorten kruiden kunnen een waardplant zijn voor het vergelingsvirus. Wanneer zo’n plantensoort in de zomer geïnfecteerd wordt met het vergelingsvirus en de winter over staat, kunnen bladluizen het virus opnemen en naar een nieuw ingezaaid perceel bieten brengen. Reden te meer dus om bij de invulling van een bufferstrook rekening te houden met de samenstelling van het mengsel dat je zaait. 

Akkerranden en vergelingsvirus

Kies je ervoor om een bufferstrook als akkerrand in te vullen, dan kun je kiezen voor een éénjarig mengsel, zoals Akkerrand Bloemrijk 1. Mengsels met éénjarige soorten worden in het voorjaar gezaaid en zijn daarom geen bron voor vergelingsvirussen.

Afbeelding: een 1-jarig akkerrandmengsel heeft een kleurrijke uitstraling, het meerjarige Akkerrand Bloemrijk 2 heeft een samenstelling met natuurlijke uitstraling.

Meerjarige akkerranden zaaien

Een meerjarig mengsel blijft de winter over en daarom is het aan te raden om te letten op de samenstelling. Sommige meerjarige soorten kunnen namelijk waardplant zijn en als bron dienen voor vergelingsvirussen. Akkerrand Bloemrijk 2 is een veilig mengsel om in te zetten; de soorten die hiervan groen de winter doorgaan, zijn geen waardplant voor het bietenvergelingsvirus.

Bufferstroken en akkerranden in het nieuwe GLB 

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan een extra betaling bovenop de basispremie worden aangevraagd (de eco-regeling). Hiermee wordt toekomstbestendig boeren beloond. In de praktijk resulteert dit in het overzicht van de RVO in twee soorten bufferstroken met kruiden: langs bouwland of blijvende teelt en langs grasland.