Het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi verspreidt zich de laatste jaren sterk. In 4 jaar is het aantal percelen pootaardappelen in risicogebieden met besmette percelen verdubbeld.

M. chitwoodi geeft al bij lage besmetting grote kwaliteitsschade in vooral aardappelen en peen. Chitwoodi is daarnaast een quarantaine-organisme. Het controleren op de aaltjes en de bestrijding van besmettingen blijft verplicht, ook in de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening die eind 2019 van kracht wordt.

Pootgoed, bloembollen en planten van een besmet perceel worden afgekeurd, met grote economische schade tot gevolg. Uitbreiding voorkomen is dus van groot belang.

Vermeerdering voorkomen

Chitwoodi verspreidt zich via aanhangende grond, plantmateriaal en verstuiving. Het aaltje vermeerdert zich snel en op veel gewassen en onkruiden. Groenbemesters spelen daarom een sleutelrol in de vermeerdering óf bestrijding van M. chitwoodi.

Groenbemestermengsels gevaarlijk

De opkomst van groenbemestermengsels speelt de vermeerdering van chitwoodi in de kaart. Veel populaire mengsels bevatten soorten die schadelijke aaltjes, waaronder ook chitwoodi, sterk vermeerderen!

Groenbemesters die chitwoodi vermeerderen:

  • Niet-resistente bladrammenas
  • Italiaans raaigras
  • Alexandrijnse klaver
  • Gele, bruine en Ethiopische mosterd
  • Klavers en wikken
  • Japanse haver

Neem bij een (mogelijke) aaltjesbesmetting geen risico en zaai géén waardplanten als groenbemester(mengsel).

Resistente bladrammenas vermindert chitwoodi

Naast zwarte braak, in de praktijk lastig toepasbaar, is resistente bladrammenas dé aangewezen manier om M. chitwoodi te bestrijden. GLB-groenbemester  LG DOUBLET PLUS (multiresistente bladrammenas en 3% TRIO zwaardherik) combineert het hoogste niveau van chitwoodi-afname met meer dan 90% afname van bietencysteaaltjes (BCA 1). LG TERRANOVA bestrijdt chitwoodi en geeft 70 tot 90% afname van bietencysteaaltjes.

Nieuw: het eerste chitwoodi-veilige groenbemestermengsel

Zaai je toch liever een groenbemestermengsel, dan is LG NEMAREDUX de enige veilige optie. NEMAREDUX is DOUBLET bladrammenas die chitwoodi actief vermindert, samen met facelia en raketsla, die chitwoodi niet vermeerderen en zorgen voor extra biodiversiteit.

Bekijk hier alle groenbemesters voor aaltjesbeheersing >>