Een vruchtbare bodem, met een rijk bodemleven, voldoende nutriënten en een goede structuur is de basis voor een geslaagde teelt. Met teruglopende mestnormen en gewasbescherming neemt het belang van de bodem toe. Organische stof speelt een belangrijke rol als motor van bodemvruchtbaarheid.

Groenbemesters leveren in het bouwplan broodnodige organische stof, die afgevoerd wordt met rooivruchten. Belangrijk voor het teeltsaldo is dat de zaaikosten van de groenbemester beperkt blijven. Daarom hebben we het mengsel LG Orgamax samengesteld. 

Dit GLB-mengsel van zonnebloemen, gele mosterd en Japanse haver levert zeer veel effectieve organische stof. Met slechts 20 kg zaaizaad per hectare blijven de kosten tot een minimum beperkt.

Naast de zeer aantrekkelijke bloei leveren zonnebloemen veel effectieve organische stof, ook bij zeer droge omstandigheden. Bekijk hier de samenstelling van LG Orgamax >>