Vanwege de relatief hoge temperaturen in het najaar en de winter zien we de laatste jaren een hoge luizendruk. Bladluizen kunnen in het najaar het gerstevergelingsvirus overbrengen op wintertarwe en wintergerst. Nu er opnieuw veel luizen gesignaleerd worden is een bestrijding geadviseerd. Bij de resistente rassen LG Rafaela en LG Zebra kan dit achterwege blijven.

De laatste winter met strenge vorst is al een aantal jaren geleden. Luizenpopulaties hebben zich hierdoor behoorlijk kunnen uitbreiden. Ruim 20 verschillende bladluissoorten kunnen drager zijn van het gerste- ofwel dwergvergelingsvirus (BYDV). Luizen raken geïnfecteerd met het virus wanneer zij zich met besmette planten voeden, en dragen het virus weer over op andere planten.

Na een zacht najaar kunnen al besmettingshaarden in wintergerst vastgesteld worden, te herkennen aan bladvergeling. In de loop van het voorjaar veroorzaakt het virus dwerggroei, moeilijk doorschieten en slechtere aarvorming. Eenmaal besmet is het gewas niet meer vrij te krijgen van het virus, dat serieuze opbrengstderving kan veroorzaken.

Natuurlijke resistenties

In het gerst-veredelingsprogramma van Limagrain (LG) is al jaren geleden ingezet op het inkruisen van natuurlijke resistenties. In resistente rassen kan een chemische zaadontsmetting of luizenbestrijding achterwege blijven. Dat zorgt direct voor een hoger teeltsaldo en is een uitkomst voor het wegvallen van beschikbare bestrijdingsmiddelen.

Het wintergerstras LG Rafaela is nu enkele jaren op de markt als het eerste ras met een natuurlijke tolerantie voor het vergelingsvirus. Geïnfecteerde planten van dit ras ondervinden niet de gevolgen van het virus. Inmiddels komt ook de opvolger LG Zebra beschikbaar, met een verbeteringsslag in stevigheid, hectolitergewicht en opbrengstpotentie.

Het resistente ras LG Rafaela naast een klassiek ras. In deze regio met veel mais was de luizendruk hoog, met het vergelingsvirus tot gevolg. LG Rafaela blijft daarentegen gezond.