LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

De nadelen van onderzaai

De onderzaai van vanggewas in de maïsteelt kent voor- en nadelen. Wat zijn redenen om niet te kiezen voor onderzaai, maar juist voor nazaai van het vanggewas of het inzaaien van een vroeg maïsras?

De 6 nadelen van onderzaai

  1. Er is geen stoppelbewerking mogelijk, dat is vooral een probleem in een nat najaar
  2. Gewasconcurrentie; het vanggewas heeft dezelfde vocht en nutriënten nodig als het hoofdgewas
  3. Doordat bodemherbiciden niet ingezet mogen worden, is onkruidbestrijding lastig
  4. Arbeidsintensief; er is een extra werkgang nodig in het voorjaar
  5. Opbrengstderving door te vroeg onderzaaien, vanggewas gaat dan ten koste van de maïsopbrengst
  6. Gewasresten van maïs niet onderwerken, geeft een hogere ziektedruk

Gewasconcurrentie en opbrengstderving

Wanneer het hoofdgewas en vanggewas beide vocht en nutriënten uit de bodem nodig hebben, kan dit ten koste gaan van de ontwikkeling van het hoofdgewas. Dat betekent dat de maïs niet volledig ontwikkelt en dus ook een lagere opbrengst en zetmeelgehalte heeft. Deze opbrengstderving is vaak te herleiden tot te vroege onderzaai. Het vanggewas groeit dan even snel of sneller dan het hoofdgewas. Dit maakt ook de onkruidbestrijding lastiger.

Insecten in het maïsperceel

Als het vanggewas al op het perceel staat bij het oogsten van de maïs, kun je de gewasresten van de maïs niet onderwerken. Dit resulteert in meer insecten in het maïsperceel. Denk hierbij aan de stengelboorder, maïswortelkever en ritnaalden. Al deze insecten richten plaatselijk veel schade aan in maïspercelen. Lees hier alles over insecten in het maïsperceel.

Geen onderzaai, maar een vroeg maïsras

Er is een alternatief voor onderzaai in het maïsperceel. Door te kiezen voor een (zeer) vroeg maisras is de kans groot dat je voor 1 oktober rijpe mais kunt oogsten. Het vanggewas kan je dan gewoon nazaaien. De nieuwste zeer vroege en vroege maisrassen leveren al een hogere voederwaardeopbrengst dan veel middenvroege!

Meer weten over onderzaai? Bekijk de volgende artikelen:

Verplicht vanggewas bij telen maïs
De voordelen van onderzaai
Insecten als plaag in de maïsteelt
Waarom kiezen voor LG onderzaai?
Onderzaai? Bekijk hier onze teeltaanwijzingen