Het inzaaien van late groenbemesters kan tot eind september. Maar ieder teeltdoel vraagt om een gepaste groenbemester. Hoe kies je de juiste groenbemester bij late zaai als je rekening houdt met schadelijke aaltjes op je perceel? Lees hieronder de voordelen van de groenbemesters Japanse haver, gele mosterd en Engels- en Italiaans raaigras, die allemaal geschikt zijn voor late zaai.

Late groenbemesters zaaien

Na de oogst van het hoofdgewas wordt steeds vaker gekozen voor de inzaai van een groenbemester. Er zijn twee hoofddoelen voor het telen van groenbemesters: het verhogen van de organische stof in de bodem in combinatie met het bestrijden van schadelijke aaltjes óf een volledige focus op het aanvoeren van organische stof. Voor het eerste teeltdoel zijn Japanse haver en gele mosterd de aangewezen groenbemesters. Engels- en Italiaans raaigras kunnen ook als groenbemester worden toegepast voor het vastleggen van organische stof. Houd bij deze grassen wel rekening met de volgvrucht.

Groenbemesters: Japanse haver

Japanse haver is effectief tegen het schadelijke wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans en kent bij zaaien tot eind september een snelle groei, goede grondbedekking en diepe doorworteling. Japanse haver is geschikt als voorteelt van suikerbieten, granen en mais. Als chitwoodi geen aandachtspunt is, ook voor peen en bollen. Silke Plus Japanse haver bevordert structuur door zijn intensieve beworteling en dat komt ten gunste aan het volggewas. Japanse haver heeft als groenbemester nog meer voordelen:

  • Hoge effectieve organische stof productie (1500 kg/ha)
  • Zeer hoge slagingskans op alle grondsoorten
  • Wintert gemakkelijk uit

Groenbemesters: gele mosterd

Kies je voor gele mosterd als groenbemester? Saloon PLUS gele mosterd is effectief tegen het bietencysteaaltje en heeft bij zaaien tot eind september een explosieve ontwikkeling en diepe beworteling. Bovendien is gele mosterd een relatief goedkope groenbemesterteelt. Nieuw in het Limagrain assortiment: FOX gele mosterd met BCA-1 resistentie. Deze is verkrijgbaar als enkelvoudige groenbemester. De voordelen van gele mosterd:

  • Bestrijding BCA: 70-90% populatieverkleining
  • Productie effectieve organische stof 900 kg/ha
  • Wintert gemakkelijk uit

Groenbemesters: Engels- en Italiaans raaigras

Naast de veel gekozen groenbemesters gele mosterd en Japanse haver zijn ook grasgroenbemesters geschikt voor late zaai. Italiaans raaigras (Italiaans Plus) groeit snel door en produceert veel biomassa. Maar kijk uit als er problemen zijn met de schadelijke aaltjes Meloidogyne Chitwoodi en Pratylenchus penetrans, die worden namelijk door Italiaans raaigras vermeerderd! Multiresistente bladrammenas is in dat geval de eerste keuze, mits je die nog op tijd kunt zaaien. Wordt het na half september? Ga dan voor de grasgroenbemester Engels Plus. Ten opzichte van Italiaans vermeerdert deze de genoemde aaltjes niet tot nauwelijks. Dit zijn de voordelen van grasgroenbemesters:

  • Diepe doorworteling voor betere bodemstructuur
  • In korte tijd massaal gewas, snelle grondbedekking
  • Na maaien uitstekende hergroei